ANALIZA BIOCHEMICZNEGO MECHANIZMU

Analiza biochemicznego mechanizmu nieswoistej homeostazy wykazała, że te nieswoiste reakcje ho- meostatyczne zależą głównie od automatycznej regu­lacji wytwarzania przez organizm „hormonów stre­sowych”, regulacji możliwej dzięki mechanizmom sprzężenia zwrotnego, dostosowującym „podaż” do „zapotrzebowania”. Jak stwierdziliśmy, heterostaza zaś pomaga jedynie organizmowi — dzięki interwen cjom z zewnątrz — przestawić te mechanizmy sprzę żenią zwrotnego na wyższy poziom. W ten sposób zdolności organizmu do wytwarzania związków obronnych, pozostające normalnie w stanie uśpienia, podwyższone zostają do poziomu znacznie przekra­czającego poziom wymagany ze względu na koniecz­ność przeciwstawienia się żądaniom, z którymi ma się zwykle do czynienia.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim blogu modowym! Od dawna moda to moja pasja, chcę aby była tez sposobem na życie, dlatego założyłam tego bloga. Mam nadzieję, że moje wpisy Ci się spodobają i zostaniesz czytelnikiem na dłużej. Zapraszam gorąco do dyskusji w komentarzach i likowania na fb 😉
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)