ZDEFINIOWANE POJĘCIE

Tak zdefiniowane pojęcie obowiązku rodzi natych­miast pytanie, kto jest owym bliźnim, wobec którego wypełnianie obowiązków powinienem uznawać za słuszne. Nie można zyskiwać życzliwości i miłości wszystkich naszych bliźnich oddając się jakimś szcze­gólnym rodzajom działalności. Poza tym zaintereso­wania różnią się między sobą i mogą się nawet zs sobą kłócić. Jednych interesują najbardziej wielkie, lecz niejednorodne zbiorowości ludzkie (cała ludz­kość, biedni, starzy, fizycznie upośledzeni), inni pró* bują służyć wybranej mniejszości przez tworzenie wartości kultury, sztuki, filozofii, jeszcze inni uwa­żają za swoje zasadnicze zadanie — służbę rodziniej krajowi, Kościołowi, partii politycznej, nauce, medy* cynie. Wybór jest sprawą upodobania, a upodobań nie można sądzić rozumem. Jeśli ktoś nie robi cze­goś, co nam się podoba (na przykład, jeśli student spędza zbyt wiele czasu na zajęciach innych niż jego studia, albo badacz — na czynnościach ńie związa-jj nych z nauką) — nie gańcie ich.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim blogu modowym! Od dawna moda to moja pasja, chcę aby była tez sposobem na życie, dlatego założyłam tego bloga. Mam nadzieję, że moje wpisy Ci się spodobają i zostaniesz czytelnikiem na dłużej. Zapraszam gorąco do dyskusji w komentarzach i likowania na fb 😉
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)