ZBLIŻENIE KANDYDATA

Wyborca akcep­tując kandydata czuje ‚się nobilitowany, a jed­nocześnie poprzez częściowe. wyrażenie swej osobowości wręcz nagrodzony zaszczytną per­spektywą.Przegląd fotografii kandydatów wyborczych potwierdza powyższe obserwacje. Określenie Ericha Fromma „osobowość na sprzedaż” może pomóc, w odczytaniu ilustracji ikonograficz­nych kształtujących – czy wręcz’ atakujących wyobraźnię widza. Symbole są nieskompliko­wane i łatwo- czytelne: kandydat w otoczeniu dzieci {ma dobre serce), ze sportowcami (tężyz­na fizyczna — jeśli jej nie reprezentuje oso­biście, to przynajmniej popiera), w otoczeniu rolników (prostota obyczaju), z rodziną (dobry mąż). Zdarza się też, że niepowodzenie życiowe. bohatera, jakiś skandal obyczajowy (lub fakt .budzący podobne skojarzenia) może jesz­cze ba^ziej — wbrew pozorom — zbliżyć kan­dydata do wyborcy.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim blogu modowym! Od dawna moda to moja pasja, chcę aby była tez sposobem na życie, dlatego założyłam tego bloga. Mam nadzieję, że moje wpisy Ci się spodobają i zostaniesz czytelnikiem na dłużej. Zapraszam gorąco do dyskusji w komentarzach i likowania na fb 😉
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)