ZARYS NATURALNEJ FILOZOFII

Jeśli próbuje się naszkicować zarys naturalnej fi­lozofii zachowania, trzeba najpierw zadać sobie py­tanie. „Co jest albo powinno być motywem mojego postępowania?” — oraz „Jaki jest cel życia?” Czy życie w ogóle ma jakiś „cel”, inny niż kontynuowa­nie swojego istnienia, i jakie jest znaczenie słowa „cel” w tym kontekście?Motywami działań żywych istot są różne impulsy, wśród których egoistyczne pragnienie zachowania sa­mego siebie, pozostania żywym i szczęśliwym, jest jednym z najważniejszych. Zaspokojenie naszych in­stynktownych     popędów, potrzeba autoekspresji, im­puls skłaniający   do gromadzenia  bogactw i zdoby­wania władzy, do wykonywania jakiejś konstruktyw­nej pracy, do osiągania tego wszystkiego, co uważa­my za swój cel, oraz wiele innych motywów, wspól­nie leży u podłoża naszych działań.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim blogu modowym! Od dawna moda to moja pasja, chcę aby była tez sposobem na życie, dlatego założyłam tego bloga. Mam nadzieję, że moje wpisy Ci się spodobają i zostaniesz czytelnikiem na dłużej. Zapraszam gorąco do dyskusji w komentarzach i likowania na fb 😉
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)