W TRAKCIE DYSKUSJI

Zacznijmy już teraz przygotowy­wać się do walki nie tylko z zanieczyszczeniem śro­dowiska, lecz także z nudą, w momencie gdy brak pracy staje się dla nas groźbą niezwykle niebez­pieczną. Wielkiego wysiłku będzie wymagało naucze­nie szerokich kręgów społeczeństwa „profesji-za- baw” — sztuki, filozofii, rzemiosła i nauki. Nie ma dla człowieka granic w jego pracy nad doskonale­niem samego siebie. Nawiasem mówiąc, w trakcie dyskusji nad powyż­szymi poglądami wygłaszanymi podczas wykładów, kilkakrotnie napotkałem krytyków, którzy twierdzili, że zupełnie nieproduktywna zabawa jest równie usprawiedliwiona jak praca. Jak powiedziałem wcześ­niej w tej książce, nie mamy zamiaru wygłaszać są­dów moralnych na temat czyjegokolwiek stylu życia, jeśli nie szkodzi on innym ludziom.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim blogu modowym! Od dawna moda to moja pasja, chcę aby była tez sposobem na życie, dlatego założyłam tego bloga. Mam nadzieję, że moje wpisy Ci się spodobają i zostaniesz czytelnikiem na dłużej. Zapraszam gorąco do dyskusji w komentarzach i likowania na fb 😉
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)