UJEDNOLICONY WZÓR

Dowiedzieliśmy się, że istnieje ujednolicony fizycz­ny wzór reakcji organizmu na stres czymkolwiek spowodowany. Ostateczny wynik naszych interakcji ze środowiskiem zależy w równej mierze od naszych reakcji na stresor jak i od natury samego sitresora. Musimy ostrożnie wybierać między próbą oporu prze­ciwko wyzwaniu a lekceważeniem go przez podda­nie się.Rozważaliśmy dość obszernie medyczne aspekty tych złożonych wzajemnych związków między che­micznymi wyzwaniami, które są nam rzucane, a reak­cjami naszego organizmu. Stresami psychicznymi, u których podłoża leżą wzajemne stosunki między ludźmi oraz fakt zrównoważenia ich pozycji i powo­dzenia (bądź niepowodzenia) w społeczeństwie, rządzi mechanizm zaskakująco podobny. W pewnym mo­mencie niezmiennie narasta konflikt interesów, dzia­łający jak stresor, i pojawiają się równoważące im­pulsy oporu bądź tolerancji.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim blogu modowym! Od dawna moda to moja pasja, chcę aby była tez sposobem na życie, dlatego założyłam tego bloga. Mam nadzieję, że moje wpisy Ci się spodobają i zostaniesz czytelnikiem na dłużej. Zapraszam gorąco do dyskusji w komentarzach i likowania na fb 😉
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)