UJEDNOLICONY WZÓR

Dowiedzieliśmy się, że istnieje ujednolicony fizycz­ny wzór reakcji organizmu na stres czymkolwiek spowodowany. Ostateczny wynik naszych interakcji ze środowiskiem zależy w równej mierze od naszych reakcji na stresor jak i od natury samego sitresora. Musimy ostrożnie wybierać między próbą oporu prze­ciwko wyzwaniu a lekceważeniem go przez podda­nie się.Rozważaliśmy dość obszernie medyczne aspekty tych złożonych wzajemnych związków między che­micznymi wyzwaniami, które są nam rzucane, a reak­cjami naszego organizmu. Stresami psychicznymi, u których podłoża leżą wzajemne stosunki między ludźmi oraz fakt zrównoważenia ich pozycji i powo­dzenia (bądź niepowodzenia) w społeczeństwie, rządzi mechanizm zaskakująco podobny. W pewnym mo­mencie niezmiennie narasta konflikt interesów, dzia­łający jak stresor, i pojawiają się równoważące im­pulsy oporu bądź tolerancji.

Witaj na moim blogu modowym! Od dawna moda to moja pasja, chcę aby była tez sposobem na życie, dlatego założyłam tego bloga. Mam nadzieję, że moje wpisy Ci się spodobają i zostaniesz czytelnikiem na dłużej. Zapraszam gorąco do dyskusji w komentarzach i likowania na fb 😉
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)