ŚWIAT ZACHODNI

Świat zachodni dręczy nienasycona potrzeba skró­cenia czasu pracy i zwiększenia dochodów. Osiągnię­cie tego celu to jeszcze nie wszystko. Stres związany jest z każdym rodzajem pracy, ale dystres już nie z każdym. Musimy sobie zadać pytanie: Mniej pracy, aby mieć więcej wolnego czasu — ale na co? Co chcemy kupić korzystając z naszych zwiększonych dochodów? Niewielu ludzi zastanawia się głębiej, co chcieliby zrobić ze swoim wolnym czasem i dodatko­wymi pieniędzmi, kiedy już zabezpieczyli sobie wy­starczający dochód. Oczywiście istnieje coś takiego jak płaca wystarczająca na utrzymanie. Inflacja stała się groźbą nie tylko dla ubogich, lecz nawet dla lu­dzi stosunkowo zamożnych. W praktyce jednak, gwał­towność żądania poprawy sytuacji zależy nie tyle od czasu pracy czy wysokości płac, co od stopnia niezadowolenia z życia. Moglibyśmy zrobić dużo — i niewielkim kosztem — przeciwdziałając temu nie­zadowoleniu.

Witaj na moim blogu modowym! Od dawna moda to moja pasja, chcę aby była tez sposobem na życie, dlatego założyłam tego bloga. Mam nadzieję, że moje wpisy Ci się spodobają i zostaniesz czytelnikiem na dłużej. Zapraszam gorąco do dyskusji w komentarzach i likowania na fb 😉
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)