ŚWIADOMOŚĆ SPRZECZNOŚCI

Czy świadomość tej sprzeczności nobilituje modę, czy podważa jej znaczenie? Nie sprzyja przypisywaniu jej społeęznego znaczenia, czy też rodzi konieczność analizy zjawiska być mo-. że prowadzącej do uświadomienia jednostce .własnej roli i możliwości,’a w dalszej perspek- ;            tywie może nawet do sterowania żywiołowymi      i pozornie kapryśnymi nurtami mody?   Są to pytania; na które poszukujemy odpowiedzi w tej książce, odpowiedzi choćby ogól- ‚ nej, takiej, na jaką pozwala — w rozumieniu -arystotelesowskim— „natura przedmiotu”.

Witaj na moim blogu modowym! Od dawna moda to moja pasja, chcę aby była tez sposobem na życie, dlatego założyłam tego bloga. Mam nadzieję, że moje wpisy Ci się spodobają i zostaniesz czytelnikiem na dłużej. Zapraszam gorąco do dyskusji w komentarzach i likowania na fb 😉