STRES, PRACA A CZAS WOLNY

Próbowałem tu naszkicować, jakie widzę związki pomiędzy stresem, pracą a czasem wolnym. Być mo­że zarys ten mógłby posłużyć za podstawę planowa­nia lepszej, zdrowszej filozofii niż ta, która obecnie kieruje naszym społeczeństwem. Myślę, że powin­niśmy tak przystosować nasz kodeks moralny i sy­stem wartości, aby odpowiadały one wymaganiom nadchodzących czasów. Nie czuję się jednak kompe­tentny, by wygłaszać kazania o tym, czego się nau­czyłem. Poza tym byłoby to sprzeczne z moją za­sadniczą skłonnością do profesjonalizmu — do trzy­mania się tego, co potrafię robić dobrze. Zostałem wyszkolony, aby prowadzić badania medyczne. Prace laboratoryjne nad zjawiskiem stresu mogą dostar­czyć solidnej bazy naukowej do ulepszeń społecz­nych. Ale potrzebni będą teraz przede wszystkim socjologowie, filozofowie, psychologowie, ekonomiści i mężowie stanu, którzy mogą przygotować teren przez rozbudowę motywacji szerokich rzesz społe­czeństwa.

Witaj na moim blogu modowym! Od dawna moda to moja pasja, chcę aby była tez sposobem na życie, dlatego założyłam tego bloga. Mam nadzieję, że moje wpisy Ci się spodobają i zostaniesz czytelnikiem na dłużej. Zapraszam gorąco do dyskusji w komentarzach i likowania na fb 😉
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)