STARZENIE SIĘ

Istnieje ścisły związek pomiędzy pracą, stresem a sta­rzeniem się. Stres, jak powiedziałem, jest to nie­swoista reakcja na wszelkiego rodzaju żądanie w ja­kimkolwiek danym momencie. Starzenie się jest wy­nikiem sumy oddziaływań wszystkich stresów, na które organizm wystawiony był w ciągu całego ży­cia, i odpowiada swą postacią „fazie wyczerpania” G.A.S. (ogólnego zespołu przystosowania), będącej w pewnym sensie spotęgowaną wersją normalnego zja­wiska starzenia się. Pod wpływem silnego stresu, reakcja alarmowa, stadium odporności i stadium wy­czerpania następują bardzo szybko jedno po drugim. Główna różnica między starzeniem się a G.A.S. wy­daje się polegać na tym, że ten ostatni jest zjawi­skiem mniej lub bardziej odwracalnym pod wpły­wem odpoczynku.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim blogu modowym! Od dawna moda to moja pasja, chcę aby była tez sposobem na życie, dlatego założyłam tego bloga. Mam nadzieję, że moje wpisy Ci się spodobają i zostaniesz czytelnikiem na dłużej. Zapraszam gorąco do dyskusji w komentarzach i likowania na fb 😉
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)