REGUŁA

Reguła ta nie jest tworem jedynie ludzkiej wyo­braźni albo konsekwencją jakiegoś sztucznie zracjo­nalizowanego kodeksu. Jest ona przejawem głęboko zakorzenionego prawa przyrodniczego, prawdopodobnie związanego z cyklicznością zjawisk biologicznych. Niezliczone są w przyrodzie przykłady zjawisk, które muszą przebiegać w cyklach, jak zależne od pory ro­ku i dnia fazy różnych reakcji metabolicznych, okre­sowo powracająca potrzeba pożywienia, wody, snu, aktywności seksualnej. W rozległych badaniach spe­cjalistycznych zajmowano się wewnętrznymi mecha­nizmami każdego z tych cykli. Na nasz użytek wy­starczy wspomnieć, że w zasadzie przyczyną ich jest okresowe gromadzenie się lub wyczerpywanie sub­stancji chemicznych w czasie przeciętnie trwającego życia. Dlatego też nie można uniknąć uszkodzenia, jeśli nie pozwoli się, aby każdy cykl przebiegał w postaci pełnej: gromadzący się nadmiar nie zużytych produktów musi być eliminowany, zbyt wielkie bra­ki niezbędnych składników — uzupełniane.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim blogu modowym! Od dawna moda to moja pasja, chcę aby była tez sposobem na życie, dlatego założyłam tego bloga. Mam nadzieję, że moje wpisy Ci się spodobają i zostaniesz czytelnikiem na dłużej. Zapraszam gorąco do dyskusji w komentarzach i likowania na fb 😉
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)