PRAWA RZĄDZĄCE REAKCJAMI

Powyższe uwagi na temat stosunków interpersonal­nych dostarczają nam pierwszego sygnału o istnieniu ścisłego związku pomiędzy przystosowawczymi i ob­ronnymi reakcjami na poziomie komórkowym w obrębie organizmu a reakcjami zachodzącymi pomię­dzy różnymi ludźmi lub nawet grupami ludzi.Na pierwszy rzut oka wydaje się dziwne, że pra­wa rządzące reakcjami życiowymi na tak różnych poziomach, jak komórka, osobowość ludzka jako ca­łość lub nawet naród miałyby być w swej istocie tak do siebie podobne. Ale ten rodzaj prostoty i jed­nolitości charakteryzuje wszystkie wielkie prawa przyrody. W świecie nieożywionym na przykład upo­rządkowanie materii i energii w układach orbit oka­lających centrum jest typowe zarówno dla najwięlt- szych ciał niebieskich, jak i dla pojedynczych ato­mów.

Witaj na moim blogu modowym! Od dawna moda to moja pasja, chcę aby była tez sposobem na życie, dlatego założyłam tego bloga. Mam nadzieję, że moje wpisy Ci się spodobają i zostaniesz czytelnikiem na dłużej. Zapraszam gorąco do dyskusji w komentarzach i likowania na fb 😉
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)