POWTARZALNOŚĆ WZORU

Powtarzalność wzoru bowiem,. będąc dla wielu potencjalnych odbiorców świa­dectwem powtarzalności całej egzystencji ludz­kiej bądź wyrazem dominacji-reakcji zbioro­wych nad jednostkowymi, może być traktowa­na jako przejaw negacji indywidualnych działań lub wreszcie — w przypadkach krań­cowych — jako zaprzeczenie wolności indywi­dualnego wyboru w ogóle. „Być sobą” oznacza w tym kontekście być niepodobnym do innych; wzór życiowy zaś proponując zwielokrotnienie określonych postaw niesie ze sobą zaprzeczenie tej tendencji; Pochodną takiej koncepcji są postawy eliminujące a priori uznanie jakiego­kolwiek wzoru, niezależnie od jego treści, właśnie wyłącznie ze względu na to, że jest wzorem.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim blogu modowym! Od dawna moda to moja pasja, chcę aby była tez sposobem na życie, dlatego założyłam tego bloga. Mam nadzieję, że moje wpisy Ci się spodobają i zostaniesz czytelnikiem na dłużej. Zapraszam gorąco do dyskusji w komentarzach i likowania na fb 😉
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)