POD WPŁYWEM CZYNNIKÓW

Pod wpływem takich czyn­ników warunkujących (które decydują o podatności na bodźce) stresy o natężeniu znoszonym zwykle dobrze przez organizm mogą się stać stresami chorobo­twórczymi i powodować „choroby z przystopowania”, wybiórczo atakując podatne na nie partie organizmu.Jak pokazano na rys, każdy czynnik wywołuje zarowno skutki stresorowe, jak i swoiste. Pierwsze są z samej definicji nieswoiste, będąc wspólnymi dla rozmaitych bodźców, podczas gdy drugie są zmienne i charakterystyczne dla każdego pojedynczego czyn­nika. Ale reakcja nie zależy wyłącznie od tych dwóch typów oddziaływań bodźca. Reaktywność celu bodźca także odgrywa pewną rolę, a wpływają na to liczne wewnętrzne i zewnętrzne czynniki warunkujące. Jest zatem jasne, że ponieważ wszystkie stresory powo­dują pewne swoiste skutki, nie mogą one zawsze wyzwalać dokładnie tej samej reakcji, a nawet ten sam bodziec będzie rozmaicie działał na różnych osob­ników, zależnie od wewnętrznych i zewnętrznych czynników warunkujących, decydujących o tym, jak każdy z nich zareaguje.

Witaj na moim blogu modowym! Od dawna moda to moja pasja, chcę aby była tez sposobem na życie, dlatego założyłam tego bloga. Mam nadzieję, że moje wpisy Ci się spodobają i zostaniesz czytelnikiem na dłużej. Zapraszam gorąco do dyskusji w komentarzach i likowania na fb 😉
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)