POD WPŁYWEM CZYNNIKÓW

Pod wpływem takich czyn­ników warunkujących (które decydują o podatności na bodźce) stresy o natężeniu znoszonym zwykle dobrze przez organizm mogą się stać stresami chorobo­twórczymi i powodować „choroby z przystopowania”, wybiórczo atakując podatne na nie partie organizmu.Jak pokazano na rys, każdy czynnik wywołuje zarowno skutki stresorowe, jak i swoiste. Pierwsze są z samej definicji nieswoiste, będąc wspólnymi dla rozmaitych bodźców, podczas gdy drugie są zmienne i charakterystyczne dla każdego pojedynczego czyn­nika. Ale reakcja nie zależy wyłącznie od tych dwóch typów oddziaływań bodźca. Reaktywność celu bodźca także odgrywa pewną rolę, a wpływają na to liczne wewnętrzne i zewnętrzne czynniki warunkujące. Jest zatem jasne, że ponieważ wszystkie stresory powo­dują pewne swoiste skutki, nie mogą one zawsze wyzwalać dokładnie tej samej reakcji, a nawet ten sam bodziec będzie rozmaicie działał na różnych osob­ników, zależnie od wewnętrznych i zewnętrznych czynników warunkujących, decydujących o tym, jak każdy z nich zareaguje.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim blogu modowym! Od dawna moda to moja pasja, chcę aby była tez sposobem na życie, dlatego założyłam tego bloga. Mam nadzieję, że moje wpisy Ci się spodobają i zostaniesz czytelnikiem na dłużej. Zapraszam gorąco do dyskusji w komentarzach i likowania na fb 😉
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)