MÓWIĄC O STRESIE

Mówiąc o stresie w związku z homeostazą, heterostazą i chorobami z przystosowania, kładłem zawsze nacisk na element nieswoistości ze względu na jego rozległe implikacje. W poprzednim podrozdziale jed­nak przytoczyłem jako przykład heterostasy rozbu­dzenie zdolności organizmu do wytwarzania przeciw- ‚ ciał. Większość z nich stanowią przeciwciała wysoce swoiste, choć niektóre są mniej lub bardziej nieswoiste, bo zapewniają ochronę przed rozmaitymi chorobami. Jednakże wytwarzanie ich wszystkich za­leży od homeostatycznych mechanizmów sprzężenia zwrotnego, ponieważ samo żądanie uruchamia pro­dukcję konkretnej potrzebnej substancji leczniczej. Oczywiście w drodze heterostazy możemy również spowodować wytwarzanie ochronnych przeciwciał u zwierząt, lecz jeśli powstałe w ten sposób produkty wstrzykujemy następnie pacjentom, którzy ich po­trzebują, nie jest to już heterostaza, ale zwykła far­makoterapia, jaką jest leczenie antybiotykami, od­trutkami, stosowanie stymulatorów serca i innych środków o różnym stopniu swoistości.

Witaj na moim blogu modowym! Od dawna moda to moja pasja, chcę aby była tez sposobem na życie, dlatego założyłam tego bloga. Mam nadzieję, że moje wpisy Ci się spodobają i zostaniesz czytelnikiem na dłużej. Zapraszam gorąco do dyskusji w komentarzach i likowania na fb 😉
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)