KAŻDE LEKARSTWO LUB HORMON

Każde lekarstwo lub hormon ma takie swoiste działacie. Środki moczopędne potęgują wytwarzanie moczu. Hormon adrenalina przyspiesza tętno i zwięk­sza ciśnienie krwi podnosząc jednocześnie poziom cu­kru, podczas gdy hormon insulina poziom cukru we krwi obniża. Ale niezależnie od tego, jaki jest ro­dzaj zakłócenia, wszystkie te czynniki mają jedną cechę wspólną — one także zwiększają żądanie przy­stosowania się organizmu. Żądanie to jest nieswoiste; wymaga przystosowania się do zakłócenia niezależnie od jego charakteru. Innymi słowy, wszystkie czynniki, na których dzia­łanie jesteśmy wystawieni, powodują poza swoistym działaniem również nieswoisty wzrost potrzeby speł­niania funkcji przystosowawczych, a tym samym po­wrotu do stanu normalnego. Zjawisko to jest nieza­leżne od rodzaju swoistego działania, które spowodo­wało wzrost owej potrzeby. Nieswoiste żądanie aktywności jako takiej jest istotą stresu.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim blogu modowym! Od dawna moda to moja pasja, chcę aby była tez sposobem na życie, dlatego założyłam tego bloga. Mam nadzieję, że moje wpisy Ci się spodobają i zostaniesz czytelnikiem na dłużej. Zapraszam gorąco do dyskusji w komentarzach i likowania na fb 😉
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)