GDY NIKT NIE MYŚLAŁ O STRESIE

W drugiej połowie XIX stulecia, kiedy nikt jeszcze nie myślał o stresie, wielki fizjolog francuski Claude Bernard pierwszy wykazał jasno, że wewnętrzne śro­dowisko (milieu interieur) żywego organizmu musi pozostawać względnie stałe pomimo zmian w środo­wisku zewnętrznym. Doszedł do wniosku, że „warun­kiem wolnego i niezależnego życia jest stałość milieu interieur’’.Mniej więcej pięćdziesiąt lat później wybitny fizjo­log amerykański Walter B. Cannon zaproponował, żeby „skoordynowany proces fizjologiczny, który pod­trzymuje większość stałych stanów organizmu” na­zwać „homeostazą” (z greckiego homoios — podobny i stasis — pozycja), czyli zdolnością do pozostania tym samym albo pozostania w stanie równowagi. Sło­wo „homeostaza” można w przybliżeniu przetłuma­czyć jako „moc pozostania”.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim blogu modowym! Od dawna moda to moja pasja, chcę aby była tez sposobem na życie, dlatego założyłam tego bloga. Mam nadzieję, że moje wpisy Ci się spodobają i zostaniesz czytelnikiem na dłużej. Zapraszam gorąco do dyskusji w komentarzach i likowania na fb 😉
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)