DROGA NAŚLADOWNICTWA

Ruth Benedict w książce Formy kultury pierwotnej wy-, kazuje, jak drogą naśladownictwa, przez upo­dobnienie można było. zyskać władzę nad oto­czeniem. Rozróżnienie znaczeń kategorii „podo­bieństwa”! „upodobniania” jest bardzo skom­plikowane. Wszystko co podobne, jest ze . so­bą wzajemnie związane. Początkowo -wystę­pował brak rozróżnienia między podobień­stwem a identycznością. Narzędzia sporządza­no na zasadzie upodobniania, np. kamień pró­bowano upodobnić do jakiegoś wzoru, zamienić kamień przez upodobnienie w^narzędzie.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim blogu modowym! Od dawna moda to moja pasja, chcę aby była tez sposobem na życie, dlatego założyłam tego bloga. Mam nadzieję, że moje wpisy Ci się spodobają i zostaniesz czytelnikiem na dłużej. Zapraszam gorąco do dyskusji w komentarzach i likowania na fb 😉
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)