Kategoria: Poradnik dla młodzieży

HIGIENA I PIELĘGNOWANIE RĄK

Ręce’) należą bez wątpienia do najważniejszych narządów człowieka. Jak wiadomo, za jedną z najważniejszych cech ludzkich uważa się zdolność do produkowania, stąd nawet alternatywna „socjologiczna” nazwa człowieka Homo faber obok zoologicznej Homo sapiens. Ręce są właśnie – obok mózgu –

Konieczność higieny rąk

Wspólną czynnością w zakresie higieny rąk – zarówno młodzieży młodszej, jak i starszej, zarówno męskiej, jak żeńskiej – jest ich mycie Ręce można i trzeba myć wielokrotnie podczas dnia, a zwłaszcza rano, przed każdym posiłkiem i po posiłku, po każdym

Sposoby mycia rąk

Ręce można umyć albo pod kranem z wodą bieżącą albo w miednicy Mycie pod kranem jest napewno lepsze i łatwiejsze, ale nie zawsze i nie wszędzie możliwe; niekiedy konieczne jest zadowolenie się miednicą (choć i wtedy lepiej korzystać z pomocy

Suszenie rąk

Po zakończeniu mycia, czyli po ostatecznym spłukaniu rąk, trzeba je bardzo starannie osuszyć. Jakkolwiek ostatnio zaczynają się rozpowszechniać specjalne suszarki w postaci aparatów nadmuchujących ciepłe powietrze, co na pewno jest najhigieniczniejszym i najdoskonalszym sposobem osuszania rąk, jednak w warunkach domowych

Zima a dbałość o ręce

Zimą można wetrzeć w suche grzbiety rąk 2-3 krople następującej mieszanki: amoniak, gliceryna i czysty spirytus albo woda kolońska w równych ilościach. Zapewnia to gładkość skóry i odporność jej na pierzchnięcie. Zabiegi takie nie są konieczne po każdym myciu rąk,

Używanie rękawiczek

Obok wymienionych już kremów silikonowych zalecane jest używanie rękawiczek – gumowych, lateksowych lub plastykowych. Nieraz słyszy się zdanie, że w rękawiczkach nie ma czucia, że nie można w rękawiczkach wykonać najważniejszych robót. To oczywista nieprawda. Chirurg potrafi w rękawiczkach wykonywać

Warunki przestrzegania zasad uzywania rękawiczek

Ręce muszą być przed włożeniem rękawiczek czyste, suche i natalko- wane; to samo dotyczy samych rękawiczek. Należy ograniczyć czas pracy w rękawiczkach do 30 min lub – maksimum – do 45 min., gdyż pod rękawiczkami gromadzi się pot, który mógłby, działając

Urazy rąk

Mimo wszelkich środków ostrożności, zdarza się nieraz drobne zranienie ręki – skaleczenie, zadrapanie lub niewielkie oparzenie. Skaleczenie najlepiej opatrzyć kawałkiem prestoplastu (przylepiec z opatrunkiem asep- tycznym), po uprzednim polaniu ranki wodą utlenioną i posmarowaniu brzegów jodyną albo pioktaniną (spirytusowym roztworem

Manicure

Ostatnim elementem pielęgnowania rąk jest manicure. Tym słower (z francuskiego: manicure lub manucure = dosłownie: pielęgnowanie rąk będzie – zgodnie z tradycją – oznaczane pielęgnowanie i upiększani paznokci rąk i ich najbliższej okolicy. Młodzież w wieku 13-17 lat, a szczególnie młodzież

Paznokcie nie muszą być lakierowane

Paznokcie nie muszą być lakierowane i dobrze, jeśli są lakierowane jal najrzadziej, ale muszą być czyszczone, obcinane, opiłowywane, polerowa ne. Trzeba żądać od chłopców i dziewcząt, a tym bardziej od starsze młodzieży, by codziennie czyścili paznokcie. Najprościej jest używai szczoteczki

Korekcje paznokcia

Ale tego rodzaju korekcje dopuszczalne są jedynie pod warunkiem odpowiedniej długości paznokcia. A bynajmniej nie wszyscy powinni i mogą pozwolić sobie na noszenie długich paznokci. Po pierwsze – chłopcy poniżej 17 i dziewczęta poniżej 16 roku życia ’ powinny obcinać paznokcie

Polerowanie powierzchni paznokci

Polerowanie powierzchni paznokci bardzo wydatnie sprzyja ich estety-cznemu wyglądowi. Do polerowania można uzyć specjalnego narzędzia, obciągniętego kawałkiem zamszu; można także po prostu „wypucować” 3 paznokcie irchową ściereczką na sucho, albo po zawilżeniu powierzchni . paznokci kropelką oleju. Lakierowanie paznokci podnosi ich