Kategoria: Człowiek i stres

hurtownia biżuteria sztuczna

Kobiety od wieków chciały czuć się piękne. Malowały się, chociaż kiedyś nie było kosmetyków tak jak dziś. Do makijażu wykorzystywano naturalne barwniki, węgiel drzewny. Oprócz malowania, kobiety od zalania wieków nosiły biżuterię, ozdabiająca ich ciała. W dzisiejszych czasach prawie każda

Sukienki na wesele długie czerwone

Czerwień mimo upływającego czasu wciąż wraca do mody. To wszystko powoduje, że nawet jeśli jakaś kobieta nie do końca jest przekonana do tego koloru, to jednak po przymierzeniu sukienki będzie w stanie zmienić swoje zdanie. Wiadomo, że jeśli chodzi o

Lustro do wizażu

Każdego ranka większość kobiet spędza kilka minut przed lustrem, aby wykonać idealny makijaż. Dla wielu kobiet jest to bardzo ważna czynność, dzięki której mogą wyrównać koloryt swojej cery oraz sprawić, że będą wyglądały na młodsze oraz piękniejsze. Dobrze wykonany makijaż

CZYM JEST STRES?

Wszyscy przeżywają stresy, wszyscy o nich mówią, jednak tylko nieliczni zadali sobie trud poszukiwania odpowiedzi na pytanie, czym jest w rzeczywistości stres. Wiele słów weszło w modę w momencie, gdy nauka odkryła nowe pojęcia mogące wpłynąć na na­sze codzienne zachowanie

STRES ŻYCIA

Na spotkaniach towarzyskich słyszymy dziś nie­mało o stresie z powodu pracy na kierowniczym sta­nowisku odejścia na emeryturę, egzaminów, proble­mów rodzinnych, o stresie wywołanym zanieczyszcze­niem środowiska, pracą przy kontroli lotów albo śmiercią krewnego. Ilu wszakże z owych zagorzałych dyskutantów, zacięcie broniących

KAŻDY Z WYMIENIONYCH WARUNKÓW

Słowu „stres”, podobnie jak słowom „sulices”, „porazka ’ czy „szczęście”, nadaje się rozmaite znaczenia i dlatego tak bardzo trudno je zdefiniować, chociaż weszło na stałe do naszego języka potocznego. Czy „stres” jest po prostu synonimem cierpienia? Czy jest nim wysiłek,

JAK UPORAĆ SIĘ ZE STRESEM?

W jaki sposób jednak mamy się uporać ze stresami w naszym życiu, jeśli stresu nie potrafimy nawet zdefiniować? Businessman, żyjący pod ciągłą presją, z jednej strony swoich klientów, z drugiej — swoich podwładnych, pracownik kontroli lotów zdający so­bie sprawę, że

GNĘBIĄCE PROBLEMY

Problemy, które ich gnębią, są wprawdzie całkowicie odmienne, ale ba­dania medyczne wykazały, że w tych różnych sytua­cjach organizm reaguje pod wieloma względami w sposób jednakowy i że zachodzą w nim identyczne przemiany biochemiczne, których celem jest sprosta-  nie wszelkim zwiększonym

FORMUŁOWANIE WŁASNEJ FILOZOFII ŻYCIOWEJ

Lecz jeśli w formułowaniu własnej filozofii życio­wej chcemy spożytkować to, czego doświadczenia nauiiowe nauczyły nas o stresie, jeśli chcemy unik­nąć jego negatywnych skutków, a jednocześnie móc cieszyć się radością dokonań, musimy dowiedzieć się więcej o naturze i mechanizmie stresu. Aby

KAŻDE LEKARSTWO LUB HORMON

Każde lekarstwo lub hormon ma takie swoiste działacie. Środki moczopędne potęgują wytwarzanie moczu. Hormon adrenalina przyspiesza tętno i zwięk­sza ciśnienie krwi podnosząc jednocześnie poziom cu­kru, podczas gdy hormon insulina poziom cukru we krwi obniża. Ale niezależnie od tego, jaki jest

Z PUNKTU WIDZENIA SENSORA

Z punktu widzenia stresora i jego działania wywo­łującego stres nieistotne jest, czy czynnik lub sy­tuacja, jakiej stawiamy czoło, jest przyjemna czy nieprzyjemna. Liczy się jedynie intensywność żąda­nia przystosowania się do sytuacji nowej lub ponow­nego dostosowania się do sytuacji normalnej. Matka,

NIEŁATWO POJĄĆ

Niełatwo pojąć od razu, w jaki sposób tak różne w swej istocie zjawiska, jak zimno, gorąco, lekar­stwa, hormony, cierpienia i radość, mogą wyzwolić w organizmie identyczną reakcję biochemiczną. Tak się jednak dzieje. Można dziś wykazać w drodze wy­soce obiektywnych, ilościowych,