ŻADEN INTELIGENTNY CZŁOWIEK

Oczywiście żaden inteligentny człowiek nie powinien się przejmować pochlebstwem bądź krytyką tego ro­dzaju, nie możemy jednak naszej obojętności rozcią­gać również na uczciwe i dobrze uzasadnione wyra­zy podziwu i potępienia, które pomagają nam znaleźć lepszy i ogólnie biorąc szerzej akceptowany sposób postępowania. Tylko leniwy typ „roślinny” nie trosz­czy się o to, jakie wrażenie wywiera i jakie… Czytaj więcej »

POCHWAŁA I KRYTYKA

Stwierdzenia te są tak jawnie nieprawdziwe, że nie można się powstrzy­mać przed zapytaniem, w jaki sposób mogły się stać tak pospolite. Mogło to się wziąć stąd, że wielu ludzi tak często szafuje pochwałami i krytykami, które są świadomie lub nieświadomie bezpodstawne, iż wszel­kie w ogóle pochwalne i pomniejszające uwagi stały się podejrzane. Czujemy, i często… Czytaj więcej »

KODEKS POSTĘPOWANIA

Rozważając sprawę kodeksu postępowania, dodaj­my jeszcze tylko kilka słów na temat skromności jej braku. Prawdziwie wielcy ludzie są dumni ze swojej pracy i gdy o niej mówią, nigdy nie będą odwracać uwagi od tematu ani mówić niejasno o jej wartości przez fałszywie skromne zapewnienia, że przekonani są, iż jest błaha. Nie chełpią się nią jed­nak… Czytaj więcej »

W ŻYCIU ZWYKŁEGO CZŁOWIEKA

Niestety, w życiu zwykłego człowieka nie­wiele jest momentów rzeczywiście godnych zapa­miętania, które mogą się dla niego stać źródłem satysfakcji i dumy przez całe życie — osiągnięć, któ­re jego duchowi „bliźni” podziwialiby i aprobowali, jako służące szlachetnemu celowi. Prawdę mówiąc’ to pragnienie zwykłych ludzi zdobycia aprobaty swoich współziomków może przybrać całkiem gro­teskową postać.Drobny szewc paryski, który… Czytaj więcej »

MŁODZI LUDZIE

Młodzi ludzie mogą sobie oszczędzi^ niepotrzeb­nych frustracji w czasie robienia karier, jeśli pomy­ślą o łych sprawach bez fałszywego wstydu. To praw­da, że może być tylko jeden kapitan na statku, jeden prezes spółki, jeden przewodniczący w departamen­cie, ale inni członkowie załogi czy spółki mogą być równie dobrzy lub nawet lepsi. Poza tym każdy, kto musi koniecznie… Czytaj więcej »

WIĘKSZOŚĆ UCZONYCH

Większość uczonych, przypartych do muru pytaniem o dodatkowe pobudki do pracy, prędzej powie, że pracuje dla pieniędzy, niż przyzna się do tęsknoty za powszechnym poklaskiem. W koń­cu „trzeba z czegoś żyć”, ale: „nigdy nie powinno się być czułym na pochlebstwa”. Być może „pochleb­stwo” nie jest tu właściwym słowem. Przyznam jed­nak otwarcie, że jestem dumny jak… Czytaj więcej »